Trendspaning

Att miljöfrågor är intressanta och spännande råder inget tvivel om. Om man vill tillhöra vår tid ska man intressera sig för dem helt enkelt. Det kan man utläsa genom dels storpolitiska satsningar, förändrade varuutbud eller så enkelt som att kolla på språket som används. Varje år släpper institutet för språk och folkminnen en sammanställning över ord och uttryck som ökat i användning, eller på något annat sätt gjort sig aktuella.

2015 års nyordlista innehåller 37 ord. Av dessa kan 3 räknas till miljöområdet, alltså drygt 10 procent. Att vart tionde ord som ökar i användning är relaterat till miljö pekar åtminstone på nånting tror jag!

Saxat:

delningsekonomi: ”System där olika verksamheter organiseras så att man utnyttjar varor och tjänster effektivare genom att flera kan dela på dem, till exempel i form av bilpooler eller nätverk för att byta bostäder under kortare perioder (2013)”

dumpstra: ”Söka efter och använda sådant som andra slängt, i synnerhet mat (2008)”.

naturvin: ”Vin som tillverkas med så liten inverkan som möjligt, till exempel med obesprutade druvor och naturlig vildjäst och utan tillsatser och filtrering (2010).”